Wednesday, 6 March 2019

Al-Imran Ayat 118

4.3.118
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 118:


.
Ringkasan tafsir;

Dalam ayat ini jelas menunjukan Allah telah memberi amaran kepada Mukmin bahawa Allah melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir tempat menyimpan rahsia dan tempat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada orang-orang kafir.

Golongan kafir mempunyai budi perkerti berikut;

1. mereka tidak berhenti-henti menyusahkan Muslimin dengan mendatangkan kerosakan akal fikiran kamu.

2. Mereka ingin menimpakan mudarat keatas kamu dengan kerosakan agama.

3. Mereka lahirkan rasa kebencian mereka dengan mendustakan Nabi dan kitab-kitab.

4. Perasaan permusuhan dan kebencian yang tersembunyai dalam dada mereka itu adalah lebih besar dari diluahkan dibibir mulut mereka.


Sesungguhnya Allah telah memberi keterangan Nya yang nyata bahawa janganlah meletakan kepercayaan dan rahsia mukmin dengan orang yang tidak boleh dipercayai disebabkan pengkhianatan mereka yang tersimpan didalam dada-dada mereka. Oleh yang demikan itu hendaklah difikirkan untuk kamu jadikan taluladan demi masa depan generasi Mukmin.
(lihat penjelasan pada ayat 3.3.28 dan 3.3.29)..

[previous] [next] [home] 

.
Rujukan sumber, 

Juzuk
4, Surah3  
Terjemahan,
111~120,
[GS] https://sites.google.com/site/tammpajsite/8/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8