Tuesday, 19 July 2016

Surah AlBaqarah (168~169)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 168:
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menerangkan supaya manusia memakan makanan yang halal lagi bersih (halalan toyibah). Janganlah kamu makan yang diharamkan seperti bangkai, darah, nanah, babi dan binatang yang disembelih atas nama berhala.   (lihat juga ayat 2.2.173).  
.
Ayat ini memberi pengajaran kepada kita, bahawa manusia hendaklah menyediakan makanan yang halal lagi bersih, dan menyuruh kita mengkaji kehidupan melata dan merayat diatas muka bumi untuk dianalisa supaya menjadi bukti ciptaan Allah itu adalah sebaik-baik ciptaan untuk manusia diatas muka bumi ini.
(lihat juga ayat 2.2.172)
.
Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 169:

Ringkasan tafsir
;
Lanjutan dari ayat diatas (2.2.168), supaya manusia tidak mengikut langkah syaitan yang kerjanya menggoda manusia supaya melakukan kejahatan dan perbuatan keji melampau batas dengan kata dusta terhadap Allah  

,
[Previous] [Next]
,

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 161~170;  
 [GS]
https://t.co/ujPdPsH82h  
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan

[G+] https://plus.google.com/106715915530020475379/posts/17TWrRxpLWX.
No comments:

Post a Comment